【使用说明】
分解查字是根据汉字的偏旁部首、组成汉字和部件来进行查询的。
例如:路,分解为:路足各口,偏旁部首及组成汉字部件: ⻊夂
() () (biān) (biān) (biān) (biǎn) (biǎn piān) 便(biàn pián) (biàn) (biàn) (biàn) (biàn) (biàn) (biàn) (biāo) (biāo) (biē) (biē) (bīn) (bīn) (bīn) (bīng) (bīng) (bǐng) (bǐng) (bǐng) (bǐng) (bǐng) () (lài) (suì zuì) (juàn) (bì pì) (hūn) () (gāo) (zhǒu) () (hūn) () (xià xiá) (xǐng xìng) (huī) (hùn gùn) (zāi) (chǔn) (jiān) (mèi) (hóu) (xuān)
(liu) (zu) (null) (dong) (jiang) (chuan) (kuai) (mi) (wei) (fan) (guan) (ji) (jin) (shi) (yi) (zhui) (shu) (xun) (zhe wan) (dian) (bao) (bing) (bu) (dao) (qu) (ba) (dan) (jie) (tong) (ping) (kan) (dan ren) (si) (wen) (yan) (jian) (cao) (zhuang) (chu) (chi) (zou) (zuo fu) (gong) (bao) (quan fan) (san) (shi) (ti) (shui san) (jiao) (si) (wu) (xi) (shu xin) (yao) (yi) (you) (si) (lao) (niu) (pan) (po) (yao) (zhao zhua) (bo) (ji) (bing) (wang si) (ya) (gen) (hu) (si) (xi) (chuo) (shi) (zhi) (mian) (jin) (shi) (biao) (ge) (lu) (shu) (jue) 丿(pie) (yi) (yi) (ba) (bi) (chang) (dao) (er) (er) (ji) (li) (ren) (ru) (shi) (you) (gan) (chuan) (da) (fei) (gong) (gong) 广(guang) (ji) (jin) (kou) (ma) (men) (nv) (shan) (shi) (tu) (kou) (xiao) (zi) (qian) (xi) (fou) (ai) (zhu)