【使用说明】
分解查字是根据汉字的偏旁部首、组成汉字和部件来进行查询的。
例如:路,分解为:路足各口,偏旁部首及组成汉字部件: ⻊夂
(cāi) (cái) (cái) (cái) (cái cá) (cǎi) (cǎi) (cǎi) (cài) (cài) (cān) (cán) (cāng) (cāng) (cáng zàng) (cāo) (cāo) (cáo) (cáo) (cǎo cǎi) () (cèng) (chā) (chá) (chá) (chá chā) (chá) (chá) (chà) (chà chā chāi cī chài) (chà) (chāi cā) (chái zhài) (chái) (chán) (chán) (chán) (chán) (chǎn) (chàn zhàn) (chāng) (chāng) (hóu hòu) (yǐng) (zhōu) (jiǎo jiáo) (zēng) (yuē) () (dìng)
(liu) (zu) (null) (dong) (jiang) (chuan) (kuai) (mi) (wei) (fan) (guan) (ji) (jin) (shi) (yi) (zhui) (shu) (xun) (zhe wan) (dian) (bao) (bing) (bu) (dao) (qu) (ba) (dan) (jie) (tong) (ping) (kan) (dan ren) (si) (wen) (yan) (jian) (cao) (zhuang) (chu) (chi) (zou) (zuo fu) (gong) (bao) (quan fan) (san) (shi) (ti) (shui san) (jiao) (si) (wu) (xi) (shu xin) (yao) (yi) (you) (si) (lao) (niu) (pan) (po) (yao) (zhao zhua) (bo) (ji) (bing) (wang si) (ya) (gen) (hu) (si) (xi) (chuo) (shi) (zhi) (mian) (jin) (shi) (biao) (ge) (lu) (shu) (jue) 丿(pie) (yi) (yi) (ba) (bi) (chang) (dao) (er) (er) (ji) (li) (ren) (ru) (shi) (you) (gan) (chuan) (da) (fei) (gong) (gong) 广(guang) (ji) (jin) (kou) (ma) (men) (nv) (shan) (shi) (tu) (kou) (xiao) (zi) (qian) (xi) (fou) (ai) (zhu)